Firma ABRAXAS Olgierd Jeremiasz obecna jest na rynku od 2003 roku specjalizuj膮c si臋 w biznesie bran偶y energetycznej i badawczo-rozwojowej. ABRAXAS aktywnie dzia艂a na styku 艣wiata polskiej nauki i biznesu, kojarz膮c podmioty gospodarcze bran偶y energetycznej z jednostkami naukowymi. Firma posiada do艣wiadczony zesp贸艂 badawczy a prowadzone prace skupiaj膮 si臋 na badaniach o du偶ym potencjale aplikacyjnym i rynkowym.

Firma Abraxas

SilverCon - pasty na bazie nanosrebra

Firma ABRAXAS zrealizowa艂a projekt, kt贸rego przedmiotem jest opracowanie technologii wytwarzania past opartych na nanosrebrze w skali demonstracyjnej - pasty SilverCon. Podstawowym elementem Projektu by艂a technologia past przewodz膮cych opartych na nanoproszku srebra, wpisuj膮ca si臋 swoim typem w obszar nanotechnologii. Ogromne zainteresowanie nanotechnologi膮, obserwowane w ostatniej dekadzie, stanowi o wysokim potencjale rynkowym opracowywanego rozwi膮zania. Nanomateria艂, w tym proszki srebra o wymiarach cz膮stek poni偶ej 100 nm, przejawiaj膮 nowe, specyficzne w艂a艣ciwo艣ci  fizykochemiczne; mechaniczne, optyczne, elektryczne, magnetyczne czy te偶 katalityczne. Produkty opracowana w ramach projektu dost臋pne s膮 na stronie

www.silvercon.com.pl

Kontakt
Dane kontaktowe:
Abraxas Olgierd Jeremiasz
ul. Piaskowa 27
44-300 Wodzis艂aw 艢l膮ski
tel/fax: 667 157 852
email: abraxas@abraxas.com.pl

Projekt realizowany w ramach Przedsi臋wzi臋cia pilota偶owego
Wsparcie bada艅 naukowych i prac rozwojowych w skali
demonstracyjnej Demonstrator+

pt. 鈥濸asty na bazie nanoproszk贸w srebra
do zastosowa艅 w elektronice i elektroenergetyce”

Innowacyjna Gospodarka
SilverCon
Obraz SEM

MATTER - Materia艂y Termoprzewodz膮ce

Firma ABRAXAS rozpoczyna realizacje projektu 鈥濵ateria艂y termoprzewodz膮ce nowej generacji do zastosowa艅 w elektronice”. Materia艂y te oparte b臋d膮 na kompozycji grafen-nanosrebro zawieszonej w r贸偶nych mediach. Dzi臋ki temu zawdzi臋cza膰 b臋d膮 one unikalne w艂a艣ciwo艣ci przewodzenia ciep艂a.

Materia艂y TIM odgrywaj膮 kluczow膮 rol臋 w bezawaryjnym i efektywnym dzia艂aniu element贸w nagrzewaj膮cych si臋 - mikroprocesor贸w, diod, laser贸w. Wysokosprawne materia艂y umo偶liwi膮 producentom sprz臋tu elektronicznego dalsz膮 miniaturyzacj臋 opart膮 na mo偶liwo艣ci ograniczania styku urz膮dzenia z elementem ch艂odniczym.

SilverCon
Innowacyjna Gospodarka

Projekt realizowany w ramach programu INNOCHEM

Projekt: POIR.01.02.00-00-0009/16

pt. 鈥濵ateria艂y termoprzewodz膮ce nowej generacji do zastosowa艅 w elektronice”